Obchodní podmínky

Obchodní podmínky upravují vztah mezi dodavatelem projektových dokumentací nebo služeb s tím spojených, tedy mezi dodavatelem (prodávajícím) a kupujícím (dále jen smluvní strany) a to na základě příslušných ustanovení Obchodního a Občanského zákoníku.

ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA

1.| Objednávka se uzavírá a vzniká na základě písemně potvrzené objednávky obou smluvních stran. Písemnou a vyplněnou objednávku (s údaji kupujícího) doručí prodávající na Váš email s vlastním razítkem a podpisem odpovědné osoby v PDF formátu. Podpisem objednávky kupujícím se objednávka stává závaznou. Součástí této písemné objednávky je mimo jiné přesná specifikace produktu nebo služby.

PLNĚNÍ, DODACÍ PODMÍNKY A FORMA DODÁNÍ HOTOVÝCH VÝSTUPŮ

1.| Objednané projektové dokumentace (dále jen PD) z typových projektových řešení se řídí těmito dodacími podmínkami. Dodání tzv. malého typového projektu do 3 pracovních dnů, dodání typové projektové dokumentace pro stavební povolení (garáže, zahradní dřevostavby, chaty a RD) do 4 týdnů, dodání výrobní (dílenské) projektové dokumentace do 1 týdne.

2.| Objednané typové PD s potřebou jejich individuální úprav se odvíjejí od složitosti a náročnosti požadovaných úprav. V závislosti na změnách v typových projektech je v drtivé většině doba dodání při tzv. malých projektů do 6 - 7 pracovních dnů, PD pro stavební povolení od 4 do 6 ti týdnů a dodání výrobní (dílenské) projektové dokumentace do 2 týdnů.

3.| Objednaná individuální projektová řešení se stanovují před uzavíráním závazné objednávky předem a odvíjejí se od složitosti a náročnosti konkrétního projektu (může jít o časový rámec dodání od 5 do 8 týdnů). Časový proces vzájemného odsouhlasování návrhů, úprav a doplnění pro úpravy ze strany kupujícího při realizaci individuálních projektů se nezapočítává do doby dodání PD.

4.| Objednané e-knihy jsou dodávány do 1 pracovního dne. Objednaný inženýring se řídí dodacími podmínkami v rozmezí od 2 do 6 ti měsíců.

5.| Forma dodání. Standardně je jizv. malý projekt je dodáván elektronicky v PDF formátu na email kupujícího. PD pro stavební povolení (garáž, zahradní domek, chata, RD) je dodávána nejprve v elektronické formě v PDF formátu na email kupujícího a následně odesílána ve 4 paré v tištěné podobě na adresu uváděnou v objednávce. E-knihy jsou dodávány v PDF formátu. Při službách inženýringu je stavební povolení zasílané elektronickou formou na email kupujícího a v tištěné podobě.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.| Při dodání tzn. malých projektů (typových nebo individuálních), e-knih, služeb inženýringu jsou platební podmínky sestávající z úhrady 100% ceny předem na základě vystavené faktury (daňového dokladu), který bude kupujícímu zaslán po podepsání závazné objednávky.

2.| Při dodání projektů pro stavební povolení, typových nebo individuálních (garáže, zahradní domky, chaty, RD) jsou platební podmínky sestávající z 50 % zálohové platby uhrazené předem na základě vystavené faktury (daňového dokladu) a zbývající 50 % doplatkové platby po obdržení kompletních dokumentací v PDF formátu elektronickou formou. Po úhradě doplatkové platby je PD zasílána poštou (doporučeně) v tištěné podobě. Doba dodání vytištěných exemplářů představuje 1 až 3 pracovní dny.

AUTORSKÁ PRÁVA

1.| Všechny fotografie a grafické vizualizace publikované na těchto stránkách podléhají autorskému právu. Použití fotografií nebo jakékoli části z web stránky je možný pouze s předchozím souhlasem vlastníka kterým je obchodní značka DeckARCH.

2.| Všechny projekty a projektová řešení jsou předmětem vlastnictví autorských práv obchodní značky DeckARCH.