Inženýring

Je komplexní proces vyřízení stavebního povolení na příslušných úřadech. Proces náročnější na čas a správnou komunikaci se zúčastněnými stranami. S důvěřou tento proces můžete přenechat nám.

Co je obsahem služby inženýringu?

Podání žádosti o stavební povolení (elektronickou formou) včetně zákonného poplatku, komunikace se stavebním úřadem (elektronickou formou a osobně), podávání žádostí o vyjádření a vydání kladných stanovisek k PD pro zúčastněné strany a dotčené orgány (například správci sítí, Památkový úřad, Ochrana životního prostředí aj. a kromě souhlasných podpisů sousedů, které nám zašlete elektronicky) a komunikace s nimi.

Doba dodání této služby. Každý případ je individuální a vyřizování stavebního povolení realizujeme na celém území České republiky. Známe však všechna specifika tohoto procesu, proto dbáme na co možná největší včasnost. V praktické rovině se celý proces může pohybovat od 2 do 6 ti měsíců.

Cena služby inženýringu 32 000 Kč.

Co od vás budeme potřebovat ?

V případě, že máte svůj vlastní projekt (ne zakoupený od nás), potřebujeme 4 paré PD, Vámi podepsanou plnou moc, podepsanou objednávku (které Vám zašleme elektronicky), na 1 výkres situace (osazení stavby na pozemku) souhlas sousedů.